SVČ slavilo 60 let

04.06.2019 10:37

V neděli 2. 6. 2019 od 14.00 hod. pořádalo Středisko volného času Boskovice Den otevřených dveří.

Zpět

V neděli 2. 6. 2019 od 14 hodin pořádalo Středisko volného času, v rámci oslav 60. let od založení, Den otevřených dveří. Návštěvníci si mohli projít celé středisko a prohlédnout si tvorbu jednotlivých kroužků, které SVČ dětem nabízí. V parčíku za střediskem předvedly děti, co se naučili v tanečních a hudebních kroužcích. Dole na asfaltu cvičenci aikida ukázali, jak probíhá trénink pod vedením Karla Trefného. Mezi jednotlivými bloky se o hudební doprovod postarala dívčí skupina NELL. Mezi návštěvníky byli pamětníci, kteří pamatovali začátky SVČ, tehdy ještě Pionýrského domu, později Domu dětí a mládeže.

Fotografie a text Monika Šindelková