Informace z historie do součastnosti

Vše začalo 26. května 1959, kdy byl slavnostně otevřen v prostorách bývalé porodnice na Hybešově ulici 1. Okresní dům pionýrů a mládeže.

1.10.1959 byla zahájena činnost následujících kroužků:
modelářský, výtvarný, technický, taneční, stolní tenis, radistický, tělovýchovný, fotografický, šachový, divadelní, motoristický, pěvecký, dovedných rukou, přírodovědný a turistický pro děti z Boskovic, Svitávky a Žďárné.

 

Nárůst počtu útvarů a počtu členů v oblasti pravidelné činnosti DDM - SVČ je zobrazen v tabulce.
 

 

Rok

Počet útvarů

Počet členů

1959 17 370
1965 11 132
1970 11 140
1980 33 431
1990 50 850
2001 62 913
2005 83 1110
2010 87 1132
2014 83 1139
2015 76 1024
2016 74 1051
2017 72 1018
2018 77 1082
2019 78 1136
2020 84 1075
2021 111 1093
2022 114 1219
2023 114 1203

 

Již od svého vzniku připravoval dům mnoho příležitostných akcí pro veřejnost jako zábavná odpoledne pro děti, promítání filmů, branné závody, karnevaly, ... První větší akcí byla JOLKA 23.12.1959 v tělocvičně základní školy.

Z některých akcí se stala tradice dodnes a jsou vnímány jako součást kulturního, společenského a sportovního života v Boskovicích. Mezi nejznámější patří Karneval na ledě, Velký dětský karneval, Mikuláši, co máš v koši a Mikulášská jízda na koni, Den Země, soutěže MISS, Drakiáda, Na křídlech poezie a celá řada sportovních, vědomostních, výtvarných a literárních soutěží pro všechny věkové kategorie. Pro celé rodiny dům organizuje již mnoho let výlety po zoologických zahradách v ČR i v zahraničí, návštěvy zámků, jeskyní, aquaparků a dokonce i plavbu na lodi po Dunaji nebo Baťově kanálu.
Od roku 1991 zařízení nabízí v rámci projektu „Poznej své okolí“ 1. a 2. třídám boskovické ZŠ výukový program zaměřený na poznání rodného města i blízkého okolí. Mezi další služby patří organizace tvořivých dílen, praxe studentů středních i vysokých škol, metodickou spolupráci se subjekty pracujícími s dětmi. K vyhledávaným akcím patří i organizace Bazaru sportovních potřeb, obuvi, oděvů a hraček. Pro volně příchozí návštěvníky zařízení je denně otevřena herna s pedagogickým dozorem. Návštěvník si může zahrát stolní fotbálek, stolní tenis, kulečník, zasoutěžit si a nebo jen tak probrat svoje každodenní radosti i starosti.

Významným mezníkem v životě našeho zařízení byla změna sídla z Hybešovy ulice na ulici 17.listopadu do budovy bývalého internátu. Zde začíná od r. 1972 nová kapitola v životě domu.

Vybráno z dokumentů :

- zbourány stáje ve dvoře

- zbudováno hřiště

- v r. 1983 odizolován sklep a zbudována nová kanalizační přípojka

- v r. 1991 otevřena herna pro spontánní činnost

- v r. 1992 nová omítka a střecha budovy otevřena nová počítačová učebna

- v r. 1994 zrušena fotokomora

- v r. 1995 instalace bezpečnostního zařízení v budově

- 23.5.1996 zařízení zařazeno do sítě škol

- v r. 1996 montáž nového osvětlení

- v r. 1997 demontáž akumulačních kamen a kamen na lokální topení, ústřední topení v budově a plynofikace

- v r. 1998 zaveden internet

- v r. 2000 modernizace dílny / vyrovnání podlahy, nové vybavení/

- v r. 2001 instalace žaluzií

- v r. 2002 oprava chodníku ve dvoře, nátěry dveří a dveřních rámů generální oprava oplocení ve dvoře DDM

- v r. 2003 vodoinstalační práce, zřízení digitální stanice

- v r. 2004 1.etapa oprav sociálního zařízení, zřízení dílny na keramiku, zbudování místnosti pro výtvarné techniky, úprava skladových prostorů

- v r.2005 2.etapa oprav sociálního zařízení dívek, dostavba kabinky, modernizace technického vybavení počítačové učebny, zapojení DDM do projektu třídění odpadů ve městě

- v r. 2006 opraveny podlahy ve stavebních buňkách ve dvoře DDM

- v r. 2007 opraveny sklepní prostory pro umístění keramických pecí

- v r. 2010 1.etapa modernizace počítačové učebny

- v r. 2011 1.etapa výměny světel v prostorách DDM, nátěry dveřních rámů,

              2.etapa modernizace počítačů v učebně VT

- v r. 2012 výměna oken a hlavních dveří na budově DDM, 2.etapa výměny světel

- v r. 2013 2. etapa výměny oken na budově DDM

- v r. 2014 - září - výměna termoventilů u ústřed. topení v DDM

- v r. 2014 - říjen - částečná rekonstrukce dřevěné pavlače v zadní části budovy

- v r. 2015 výměna střešní kritiny na budově SVČ

- v r. 2015 úprava pozemku ve dvoře SVČ (zarovnání terénu zeminou)

- v r. 2016 oprava elektroinstalace - rekonstrukce rozvodné skříně

- v r. 2017 výmalba místností v 1 patře 

- v r. 2018 výstavba nového oplocení ve dvoře SVČ

- v r. 2020 oprava podlahy v sále SVČ, kompletní výměna podlahové krytiny

    oprava vstupu do budovy SVČ, výměna povrchu schodu a venkovní rohože

- v r. 2021 oprava podlahy v místnosti v přízemí (herna), kompletní výměna podlahové krytiny

    výmalba šatny a místností v přízemí (herna)

- v r. 2022 oprava podlah ve 3 místnostech v prvním patře, výměna trámů

- v r. 2023 výměna tlakové nádoby

    

 

Zřizovatelé zařízení a změny v názvu zařízení:
od 26.5.1959 ONV Boskovice Okresní dům pionýrů a mládeže
od 1.6.1960 MěNV Boskovice Městský dům pionýrů a mládeže
prosinec 1989 Místní dům dětí a mládeže
od 1.1.1991 Školský úřad Blansko Dům dětí a mládeže Boskovice
od 1.7.2001 Jihomoravský kraj Dům dětí a mládeže, Boskovice, okres Blansko

od 1.7.2015 změna názvu na: Středisko volného času Boskovice, příspěvková organizace

Způsob hospodaření :
- zálohová organizace do 31.12.1991
- rozpočtová od 1. 1.1992
- příspěvková od 1. 1. 1993

Vyvrcholením celoroční činnosti jsou letní tábory a soustředění. Nejprve v budově MDPM, ale postupně se přestěhovaly do přírody. V letech 1963 - 67 měl dům svou trvalou základnu v Melkovském údolí v budově hájenky. Později se všechny akce konaly a dodnes konají v pronajatých objektech. Mezi tradiční patří tábory rybářů v Bulharech na břeclavsku, plavců doma i v zahraničí, Borověnky , Aikido a příměstské tábory s různým zaměřením.

Záměry, orientace a trendy, o které se zařízení snaží dnes jsou: - budování image, otevřenosti a vstřícnosti - spolupráce se všemi subjekty pracujícími s dětmi a mládeží v regionu - sdružování se za společným cílem - přizpůsobení se poptávce i zájmu veřejnosti - budování pozic volného času v regionu.